Gemensam avfallsentreprenad

Gemensam avfallsentreprenad

Insamlingstjänsten bygger på en funktionsupphandling där leverantören tar ansvar för miljöutrymmet. De boende ska hela tiden ha möjlighet att slänga grovsopor utan att det får bli överfullt. Hämtning kan därför ske olika antal gånger i veckan.


Bakgrund
Våren 2008 påbörjades arbetet med föreningens första gemensam avfallsupphandling (hämtning av grovavfall, elavfall och så kallat producentansvarsavfall). Målet med den gemensamma avfallsupphandlingen var att kostnadseffektivisera avfallshämtningen, komma tillrätta med nedskräpningen i och omkring miljörummen samt att i förlängningen hindra den olagliga ”dumpningen” av avfall i Järva.
För att nå målet delades frågan upp i dels insamling av avfall samt transport till behandling, dels städning i och kring miljöstugorna samt grovsortering av felsorterat avfall. Den senare delen sköts av återvinningsteamet.

Tjänsten
Insamlingstjänsten bygger på en funktionsupphandling där leverantören tar ansvar för miljöutrymmet. De boende ska hela tiden ha möjlighet att slänga grovsopor utan att det får bli överfullt. Hämtning kan därför ske olika antal gånger i veckan. Beställaren och entreprenören bestämmer tillsammans hur många fraktioner som erbjuds i respektive miljörum.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *