Akalla och Husby var säsongens sista trygghetsinventeringar

Under maj genomförde vi vårsäsongens två sista trygghetsinventeringar. Båda hölls på Norra Järva, närmare bestämt i Akalla och Husby. Ett stort tack till alla som har deltagit i trygghetsinventeringarna under våren. I höst tar vi nya tag tillsammans! 

 

Akalla inventerade vi den 3 maj tillsammans med stadsdelsförvaltningen, Svenska Bostäder, Hyresgästföreningen, Brf Trädgårdsstaden, SISAB och Räddningstjänsten. Resultatet blev bara ett fåtal åtgärdspunkter, främst gällande klotter. I övrigt var området fint, välskött och välunderhållet.

Trygghetsinventeringen i Husby genomfördes den 30 maj tillsammans med stadsdelsförvaltningen, Svenska Bostäder, Husbyrådet, Hyresgästföreningen, Brf Vikingen, SISAB, Räddningstjänsten och Clara Lindblom, som är bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad samt även styrelseordförande i Svenska Bostäder samt Familjebostäder. 

Inventeringen i Husby resulterade i 55 åtgärdspunkter, främst gällande klotter, skadegörelse och skador på fasader och vägar efter byggtrafik. Det var dock inga stora eller alarmerande anmärkningar. Vädret visade sig från sin allra bästa sida och vi träffade många boende på gårdar och i parker, som hade picknick, grillade eller gjorde andra utomhusaktiviteter.

 

Efter sommarsemestern tar vi nya tag tillsammans. Vi kommer att lyfta höstens inventeringar i en separat nyhet nästa vecka, men redan nu hittar du datumen här på webbplatsen.

 

Ett STORT TACK till alla som har deltagit under vårens trygghetsinventeringar. De har varit lika trevliga som givande – och riktigt bra för våra stadsdelar!