Välkommen på trygghetsinventering/trygghetsvandring i Rinkeby!

Tisdagen den 6 september kl. 18 är du välkommen att följa med på en trygghetsinventering i Rinkebys utemiljöer.

Vandringen går igenom fastigheter som ägs av Stockholmshem, SISAB och Victoriahem, samt parkmark som förvaltas av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Rinkeby. Inventeringen sker genom att vi vandrar tillsammans – boende, kommunen, Fastighetsägare i Järva, polisen, Hyresgästföreningen, SISAB, Stockholmshem och Victoriahem. Vi identifierar tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Bristerna skickas sedan till hyresvärden, kommunen eller annan part för att åtgärda problemen.

Tid: Tisdagen den 6 September kl. 18.00
Samling: Rinkebyskolan, på parkeringen mot Rinkebystråket,  Trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar.
Anmälan: Vänligen anmäl deltagande till linnea.eklof@jarvafast.se senast måndagen den 5 september.

Här kan du ladda ner inbjudan med en karta över vandringen.

En trygghetsvandring / trygghetsinventering är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelen bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Fastighetsägare i Järva, polisen och stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans trygghetsinventeringarna. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsinventeringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Varmt välkomna önskar Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!