Nu tar vi nästa steg

Karin Göransson ny verksamhetschef för Fastighetsägare i Järva

Karin Göransson tillträder som verksamhetschef för Fastighetsägare i Järva från och med den 15 augusti.

Karin har stor erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete och har senast varit verksamhetschef hos Tryggare Väsby. Under perioden 2013-2018 har hon dessutom arbetat som projektledare i föreningarna i Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Järva.

Hon har en Kandidat i geografi och har alltid varit intresserad av kulturgeografi. Under sitt yrkesverksamma liv har hon hunnit med att arbeta med fastighetsbranschen och de som bor i olika områden ur flera perspektiv, allt från kommunikation för att marknadsföra olika platser till att hitta samsyn och samverkansgrupper som bygger och skapar platser i samverkan.

– Jag är tacksam över att jag fått förtroendet att komma tillbaka till Järva i en ny roll med större mandat, då det är så mycket spännande som händer i stadsdelarna. Jag ser verkligen fram emot vårt gemensamma arbete mot nästa fas gällande verksamheten, med avstamp i det gedigna förebyggande arbetet som redan finns, säger Karin.

Hon tycker att Järva är en spännande plats där det ska byggas väldigt många bostäder.
– Järva har ett bra läge med god infrastruktur, bara 20 minuter från centrala Stockholm. Det finns platser att bygga på och det kommer man också att göra, säger hon.

Karin menar att det är viktigt att redan nu vända sig till en målgrupp människor som ska flytta till Järva. Olika undersökningar visar att tryggheten är en viktig aspekt när man ska flytta och det gör föreningens och medlemmarnas arbete ännu viktigare.
– Vi behöver hjälpas åt att förmedla hur man arbetar förebyggande och med tryggheten, säger hon.

De som redan bor i Järva är viktiga, social hållbarhet börjar med dem som redan bor på en plats. Det är dom som äger relationen till platsvarumärket, om de boende är trygga och känner sig lyssnade på så kommer det att spilla över på de offentliga miljöerna, menar Karin.

– Man ska inte få inbrott i sina källare eller förråd, det ska inte sova folk i trappen och cykeln ska få stå kvar. Trygghetsarbetet, är löpande och till stor del gjort i Järva, genom medlemmarnas arbete i de egna fastigheterna. Vi bör hålla i och fördjupa det arbetet, även gällande de yttre miljöerna. Tillsammans med en bred och gedigen samverkan kan det bli fina resultat, säger hon.

Karin tycker att det ska bli spännande att utveckla föreningen vidare tillsammans med medlemmarna.
– Det första jag vill göra är att träffa medlemmarna och lyssna in deras behov, hur ser de på utvecklingen, vad vill de ska hända, hur kan vi få en samsyn och haka i varandra, säger hon.

– Jag och styrelsen ser fram emot att tillsammans med Karin och kansliet ta nästa steg i föreningens utveckling. Karin med sin långa erfarenhet av arbete i olika fastighetsägarföreningar kommer bidra till att vi bygger vidare på vårt framgångsrika basarbete, samtidigt som vi utmanar oss och utvecklar verksamheten för att ge våra medlemmar stöd i dagens utmaningar, säger Åsa Steen, ordförande i Fastighetsägare i Järva och Förvaltningschef, Svenska Bostäder.

Du når Karin Göransson via tfn: 073-524 40 79 eller mail: karin.goransson@jarvafast.se

Karin Göransson
Karin Göransson, Verksamhetschef, Fastighetsägare i Järva