Boka in höstens trygghetsvandringar i Järva!

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Fastighetsägare i Järva, polisen och stadsdelsförvaltningarna arrangerar tillsammans trygghetsvandringar.

Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter från stadsdelsförvaltningarna och Trafikkontoret samt polis och medborgare. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Under hösten är följande trygghetsvandringar inplanerade med start klockan 18:
6 september – Rinkeby
27 september – Akalla
4 oktober – Tensta
11 oktober – Husby
12 oktober – Hjulsta

Mer information kommer inom kort.

Trygghetsvandring i Husby