Idag var Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på besök hos Länsstyrelsen Stockholm.

Under besöket presenterade Michael Frejd hur Länsstyrelsen arbetar med brottsförebyggande frågor och vilken roll organisationen har gentemot Stockholms kommuner.

– Det var en intressant dragning som väckte många diskussioner under mötet, både om framgångsfaktorer men även utmaningar som vi ställs emot i vårt dagliga arbete, säger Sanna Berg, tf vd fastighetsägarföreningarna i Hässelby-Vällingby och Järva.

– Det är alltid roligt att ta del av andras verksamheter för att hitta gemensam mark, det finns säkerligen flera frågor som föreningarna och Länsstyrelsen kan hjälpa varandra i, säger Jonathan Gustafsson Berg, projektledare hos Fastighetsägare i Järva.

Anna-Karin Pettersson, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Michel Frejd, Länsstyrelsen, Jonathan Gustafsson Berg, Fastighetsägare i Järva
Anna-Karin Pettersson, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Michel Frejd, Länsstyrelsen, Jonathan Gustafsson Berg, Fastighetsägare i Järva