Trygghetsvandring i Kista

Förra veckan genomförde vi en trygghetsvandring i Kista arrangerad i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Polisen.

Engagerade deltagare från Brf Brandsö, Trafikkontoret, SISAB, Socialförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning gick med på vandringen som var den sista denna vår. Tack alla som bidragit så att vi gemensamt kan bidra till att våra områden blir ännu tryggare och trivsammare!

På listan med åtgärder noterade vi växtlighet som skymmer utebelysning och en trasig bom. Protokollet från vandringen skickas till de som har rådighet över platsen för åtgärd.

Trygghetsvandring i Kista