Fastighetsägare i Järvas 16:e föreningsstämma hölls i Tensta Konsthall.

Kvällen inleddes med föredrag av Karin Ahlzén, projektchef för stadsutveckling Kista-Järva, som berättade om den positiva utvecklingen i stadsdelarna och om stadens engagemang.

Den omvalda ordförande Åsa Steen och den nya styrelsen tackade efter stämman avgående ledamoten Bela Johansson, brf Porkala som suttit i styrelsen sedan föreningen bildades 2007. Åsa tackade också av Lennart Levander, som varit brottsförebyggare på föreningen 2007-2011 och 2016-2021 och avgående VD Ulf Malm, som innehaft tjänsten sedan 2014. Även Ulf var medverkande vid föreningens bildande 2007 och i olika roller sedan dess.
På det avslutande konstituerande mötet omvaldes Helena Olsson till föreningens vice ordförande.