BID-nätverksträff hos Fastighetsägare i Järva

I går arrangerade Fastighetsägarna Stockholm en BID-nätverksträff hos Fastighetsägare i Järva. Ett 20-tal personer från olika fastighetsägarsamarbeten runt om i Stockholm med omnejd närvarade.

Vi gick igenom föreningens verksamhet och berättade om medlemmarnas och även stadsdelarnas åtgärder och våra samarbeten. Fokus låg på de trygghetsbesiktningar våra medlemmar genomfört och den studie som föreningen låtit göra med stöd från BRÅ 2021. Studien visar att bostadsinbrotten har minskat så kraftigt i Järva som en konsekvens av föreningen Fastighetsägare i Järva och medlemmarnas systematiska arbete med trygghetsbesiktningar.

Vi gick en rundvandring i centrala Tensta för att visa olika exempel på vad vi tillsammans genomfört genom åren. Vi besökte även källarutrymmen hos AB Svenska Bostäder Bostäder som är ett skolexempel på hur trygga och säkra källare ska se ut.

Nätverksträffen avslutades med diskussioner, det var intressant och roligt att få dela med sig av föreningens och medlemmarnas erfarenheter och vi fick många uppskattande kommentarer efter mötet.

Tack alla som var med och tack Fastighetsägarna Stockholm för arrangemanget.