Brås ekonomiska stöd: Trygghetsbesiktningar minskade inbrotten i Järva

Fastighetsägare har en förmåga att kunna eliminera möjligheterna till brott genom att göra anspråk på de ytor där brotten uppstår. Det är en central princip inom situationell prevention, men är ofta underskattad i övrigt brottsförebyggande arbete.

Att hålla rent och snyggt, ha god kommunikation med de som bor och verkar i området och tillträdesskydd. Det är några av framgångsfaktorerna för Fastighetsägare i Järvas arbete med tjänsten Trygghetsbesiktningar, som tagits fram för att förebygga och minska inbrott. Nu har arbetet utvärderats av Urban Utveckling och resultaten visar på en minskning av inbrott och ökad trygghet efter att man började arbetet med trygghetsbesiktningar. Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, svarar här på några frågor om arbetet och utvärderingen.

… Läs hela artikeln på BRÅs hemsida

Här kan du ladda ner rapporten som pdf

obias Karström och Ulf Malm
Tobias Karström och Ulf Malm