Våld i nära relation är ingen privatsak

Igår höll Alla Kvinnors Hus den första utbildningen om våld i nära relation för våra medlemmar. Det var god uppslutning och vi fick viktig och bra kunskap.


Om du är medlem och missade dagens seminarium så finns en ny chans den 11 maj. Anmäld dig i så fall omgående till jonna.malmback@havafast.seMissa inte detta!

Alla Kvinnors Hus bildades 1978 och har ca 500 medlemmar. De är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. De ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende till kvinnor, män och barn.
De verkar dessutom för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera. Denna kunskap fick vi ta del av i dag med ett grundläggande seminarium om vad våld i nära relation är och kan vara.

Stöd och rådgivning

För utsatta kan det vara svårt att ringa själv, då finns ett kontaktformulär på Alla Kvinnors Hus hemsida där man kan be om att bli kontaktad.

Att tänka på om man vänder sig till socialtjänsten och vill vara anonym så går det bra, men det är viktigt att man kontaktar anonymt från början. Det går inte att be om det i efterhand.
Till alla kvinnors hus kan man ringa som orolig anhörig, anställd, arbetsgivare, granne mm, Alla Kvinnors hus har ett tystnadslöfte och för inga journaler.

Vad är våld

Det finns såväl fysiskt som psykiskt våld och det är så mycket mer än slag. Våld kan vara ett ständigt hot om våld, det kan vara materiellt, sexuellt eller att förvärra för någon som redan är i en utsatt situation men även vara latent och orsaka konstant stress.

Konsekvenser av våld kan handla om såväl hälsan, ekonomin, det sociala, barnen eller ekonomin.
Det finns fortfarande frågor som varför någon stannar i en utsatt situation. Det finns ännu flera svar, det kan vara praktiskt, handla om boende, ekonomi eller barnen. Men det finns också mycket känslor som håller kvar, att älska, hata, tycka synd om eller inte känna något alls. Dessutom accepterar inte förövaren att den utsatta vill lämna relationen.

Våldet kan också bli normaliserat så att den utsatta till slut är övertygad om att hen får vad hen förtjänar. Det kallas för internalisering – den våldsutsatta tar på sig ord som hen får höra så att de blir en inre sanning tex jag är en dålig mamma, jag är tjock, jag är tråkig mm.

Med de nya insikter och förståelse vi fick under föreläsningen kan det vara lättare att förstå varför det är viktigt att vi engagerar oss i att motverka våld i nära relation – Det är ingen privatsak.

Vad kan vi som fastighetsägare göra

Mycket våld i nära relation syns inte utanpå men som fastighetsägare kan vi tillexempel vara uppmärksam när vi är ute i våra fastigheter:

  • Blir vi inte insläppta i lägenheten.
  • Är det upprepad skadegörelse, neddragna persienner, trasiga handtag, märken efter knytnävsslag i väggar, mm.
  • Är det alltid någon hemma, är barnen oftast hemma, verkar familjen isolerad och utan besök.
  • Görs det upprepade anmälningar på trasigt avlopp, diskmaskin eller annat? Det kan vara ett sätt att tillkalla någon som kan se att man behöver hjälp.

Vad kan vi som arbetar med fastigheter göra:

  • Våga se och var uppmärksam.
  • Våga fråga – men aldrig när en eventuell förövare är med.
  • Våga be om hjälp – ta hjälp av kollegor, socialtjänst eller en kvinnojour om du misstänker att någon far illa.

Kontakter

Alla Kvinnors Hus: tfn 08-644 09 20
Kvinnorfridslinjen: 020- 50 50 50
Socialtjänsten: Vid misstanke om att barn far illa, gör en orosanmälan till socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. Se kontaktuppgifter på webbplatsen stad.stockholm.

Alla Kvinnors Hus