Välkommen till Fastighetsägare i Järva Linnea!

Linnea Eklöf arbetar som projektledare hos Fastighetsägare i Järva från januari 2020.

Hon ersätter Karin Göransson och kommer bland annat att arbeta med föreningens upphandlingar av medlemsgemensamma entreprenader, seminarieverksamhet, medlemskontakter och föreningens olika brottsförebyggande projekt.

Linnea har studerat kulturgeografi som handlar om hur människor relaterar till och påverkad av den miljö de befinner sig i.

– Samhällsplanering har fokus på bland annat det fysiska byggandet och planprocesser, det jag har studerat är mer inriktat på hur dessa processer påverkar människan, berättar Linnea.

Linnea är mycket intresserad av frågor kring segregation och vad den får för konsekvenser i livet och i vardagen för de som som drabbas av den.

– Det ska vara lika bra att bo i till exempel Järva som någon annan stans och då kommer frågor om såväl trivsel som trygghet in i bilden, säger Linnea.
– Jag ser fram emot att få arbeta löpande med medlemmarna och se hur de arbetar med trygghetsfrågan och över tid se hur Järva kan bli ännu bättre. Jag kommer också arbeta med frågor som våld i nära relationer och hur vi kan bidra till att motverka det, och även oriktiga hyresförhållanden. Detta är två frågor där jag tror att fastighetsägare kan göra mycket, säger hon vidare.

Linnea kommer från Urban Utveckling där hon framför allt arbetat med boendedialoger för fastighetsägare i utsatta områden som Husby, Botkyrka, Rågsved mfl. Det har inneburit mycket trygghets- och trivselfrågor vilket innebär att hon har en god grundförståelse för både platsutveckling och vilka frågor som är aktuella för fastighetsägare.

Linnea når du via mail: linnea.eklof@jarvafast.se  eller telefon: 070–494 40 28