Brottsplatskartor 2017

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik tar Fastighetsägare i Järva fram brottsplatskartor för de olika stadsdelarna i Järva. Nu har vi tagit fram brottsplatskartorna för 2017. Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av kartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.

 

Brottsplatskarta Hjulsta 2017

Brottsplatskarta Tensta 2017

Brottsplatskarta Rinkeby 2017 (utan våldsbrott)

Brottsplatskarta Rinkeby 2017 (våldsbrott utomhus)

Brottsplatskarta Akalla 2017

Brottsplatskarta Husby 2017

Brottsplatskarta Kista bostadsområde 2017