Studiebesök i Helsingborg

Den 10 och 11 november 2016 var personal från fastighetshetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen och Rågsved på studiebesök i Helsingborg och Malmö.

I Helsingborg hälsade vi på Helsingborgshem som berättade om deras trygghetscertifierade fastigheter.  Arbetet baseras på en checklista med 57 punkter som berör bl.a. trapphus, källare och utemiljöer. Helsingborgshem har tillsammans med hyresgästföreningen kommit överens kring standardhöjande åtgärder i fastigheterna och en hyreshöjning kopplat till detta. Hyresgästerna i fastigheterna är själva med och påverkar processen. Totalt har 14 fastigheter trygghetscertifierats och ytterligare fem kommer att bli färdiga till våren.

Fastighetsägarföreningarna i Stockholm arbetar också med en snarlik trygghetschecklista men har ännu inte påbörjat ett certifieringsarbete.

20161110_155015

20161110_155009

20161110_155431

 

 

 

 

 

 

 

Källarburar i inbrottsklass 3 med godkända hänglås som Helsingborgshem tillhandahåller. Förråd och hänglås är noga uppmärkt.

 

helsinborgshem-trapputsmyckning1

helsingborgshem-trygghetscertifiering

 

 

 

 

 

 

 

Fina bilder i trapphuset från när husen byggdes. Skylt med trygghetscertifiering på fasaden.

20161110_134554

 

 

 

 

 

 

 

Snygga cykelställ på gatan med möjlighet att låsa fast ramen.