Trygghetsvandring Rinkeby

På tisdagen den 18 oktober genomfördes en trygghetsvandring i delar av Rinkeby. Under trygghetsvandringen medverkade representanter från fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, polisen och civilsamhället.

trygghetsvandrarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlag såg den yttre miljön väldigt bra ut och det fanns flera exempel på bra belysning i området.

fin-bro-rinkebystraket

Totalt rapporterades 20 brister in till berörda problemägare för åtgärd.