Skadedjurseminarium

Den 21 oktober hölls ett skadedjursseminarium i Rinkeby med föreläsare från Anticimex, Stockholms Stad och Fastighetsägarna Stockholm. Frågor som vilket ansvar man har som fastighetsägare, hyresvärd och hyresgäst dök upp, och deltagarna fick en faktaföreläsning kring brunråttan, dess vanor och hur man kan angripa problemet. Seminariet var välbesökt och det var tydligt att ämnet väcker mycket engagemang.