Reserapport från studieresa till Nederländerna

I maj genomfördes en studieresa till Nederländerna för att studera förebyggande av bostadsinbrott. Läs mer om resan och de erfarenheter som den gav i dokumentet nedan.

 

Reseskildring Nederländerna