Samrådsmöte Saimaparken

Tisdagen den 18 juni hölls ett samrådsmöte mellan representanter från Trafikkontoret och boende vid Saimaparken. Parken kommer att rustas upp med start efter sommaren. Vid samrådsmötet drogs planerna och de boende fick möjlighet att tycka till. Sammanfattningsvis togs planerna emot väl men vissa förändringar gällande mötesplatsen närmast Brf NyStad gjordes.

 

Se den bifogade parkplanen för mer information, Parkplan