Järvaveckor i Kulturhuset

Den andra maj är det premiär för temaveckor om Järva i Kulturhuset. Utställningen äger rum i Stockholm byggers utställningslokal vid gatuplan i Kulturhuset. Under sex veckor kommer utställningen att visa aktuella byggprojekt i Järvaområdet.

 

För mer information se http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/Jarvalyftet/Aktuellt1/Om-projektet/Dags-for-Jarvaveckorna-i-Kulturhuset/