Tillfället gör tjuven

Närpolisen har tagit fram en 8-sidig broschyr Tillfället gör tjuven som är tänkt att användas som information till boende i området.  Materialet beskriver på ett enkelt sätt vad som kan göras för att minska risken att drabbas av inbrott i bostaden och en rad andra praktiska tips. Broschyren är fri att använda för spridning på valfritt sätt.