Förvaltningsinspiration – Skötseln viktig för SKB

Claes Göthman, förvaltningschef på SKB, eftersträvar att hålla en hög standard på skötseln av sina bostadsområden. Detta uppnås bäst genom att ha egen personal som utförare.

– Vi har valt att satsa på egna fastighetsskötare i varje kvarter, i stället för en bovärd som i sin tur måste anlita hjälp med skötseln. Våra fastighetsskötare är praktiker med multikompetens, de kan allt från att sköta trädgårdar till att rensa avlopp och vi är stolta över dem och tycker att de fungerar utmärkt, berättar Claes Göthman.

Claes Göthman är förvaltningschef vid SKB. Vi prioriterar att ha egen personal i alla bostadsområden, på så sätt kan vi hålla en bra standard på skötseln och ha kontroll på skötseln, säger han.
Satsningen på att ha egna fastighetsskötare ger inte bara ökad trivsel i SKB:s bostadsbestånd, det gör också att skötseln blir mer regelbunden och omsorgsfull.
– Om bostadsområdet är rent och helt upplever hyresgästerna ökad trygghet och säkerhet, menar Claes Göthman, förvaltningschef vid SKB; Stockholm Kooperativa Bostadsförening, som har 496 lägenheter i Tensta och Husby och är medlem i Fastighetsägare i Järva.
SKB äger tre bostadsbestånd, eller kvarter som de kallas inom SKB, i Järva. Tre områden med cirka 300 lägenheter ligger i Tensta och ett i Husby där det finns 173 lägenheter. I Tensta arbetar tre fastighetsskötare och i Husby finns två.
– Vi har valt att satsa på egna fastighetsskötare i varje kvarter i stället för en bovärd som i sin tur måste anlita hjälp med skötseln. Våra fastighetsskötare är praktiker med multikompetens, de kan allt från att sköta trädgårdar till att rensa avlopp och vi är stolta över dem och tycker att de fungerar utmärkt, berättar Claes Göthman när han visar runt i de fyra kvarteren.
– Precis som när det gäller vanliga hyresrätter så ingår reparation och underhåll när man bor i en kooperativ hyresrätt i SKB. Det är ingen skillnad.

Insatsen tillbaka
Det unika med den kooperativa hyresrätten är att hyresgästerna betalar en insats när de flyttar in i lägenheten efter att ha stått i kö och sparat i SKB. Insatsen får hyresgästen tillbaka när man flyttar. Ingen kan inte tjäna pengar på sitt boende i hyresrätten. Betalade man 1 500 kr för hyresrätten på Östermalm när man flyttade in för 30 år sedan så får man tillbaka samma summa idag. Insatsen idag är ungefär en tiondel av vad en bostadsrätt kostar och kötiden är helt avgörande för fördelningen av lägenheterna. SKB:s hyror är något lägre än för vanliga hyresrätter vilket bland annat beror på lägre förvaltningskostnader.

Lummigt och lugnt
Två av kvarteren i Tensta, Dyvinge och Järinge, består av trevåningshus från 1970, byggda kring en innergård. Det är lugna och idylliska områden där grillarna på innegårdarna får stå i fred på uteplatserna och rabatterna är välansade. I området Drevinge en bit bort, närmare E4:an, är husen högre, upp till sex våningar. Husen är på ett liknande sätt byggda i en halvcirkel runt en lummig innegård som mest liknar en skogsdunge intill en stor lekplats
och flera sittgrupper.

Fornminne bland bostadshusen
Dovre heter SKB:s kvarter i Husby. Husen är byggda på
senare tid, 1990, och det märks på den luftiga arkitekturen
med större balkonger. Mitt bland de moderna husen, på
innergården står till och med ett fornminne i form av ett stort stenblock.
– Vi har dessutom satsat lite mer på skötseln här i Järva än i våra
övriga bostadsbestånd.Blir det klotter tas det bort direkt, går en staketpinne sönder byts den omedelbart ut. Det gäller att sköta och nöta, fastighetsskötseln blir aldrig klar, framhåller Claes Göthman.

Råd om trädgården
Förutom fastighetsskötare i varje bostadsområde har SKB två trädgårdstekniker anställda. De fungerar som konsulter och hjälper fastighetsskötaren i arbetet med kvarterens trädgårdar. Att utveckla kvarterens trädgårdar så att de blir mer lättskötta och vackrare är frågor som de jobbar med.
SKB har även en stab med specialhantverkare, rörmokare, snickare och reparatörer som bistår fastighetsskötarna i skötseln av kvarteret. Parkeringsplatserna och garaget som hör till kvarteren i Järva fungerar bra och man har hittills inte haft några större problem med stölder eller vandalism. Claes Göthman tror det beror på att fastighetsskötarna har så bra koll på hela sitt kvarter.

Sköta och nöta
Omsorg och långsiktighet är något som, enligt Claes Göthman, kännetecknar SKB:s förvaltning. Han nämner några faktorer som gör att SKB inte har samma problem med trygghet och säkerhet som de andra fastighetsägarna i Järva.
– Våra hyresgäster bor kvar länge och vi har långa kundrelationer. Vi renoverar fortlöpande i stället för att göra enstaka upprustningar. SKB är också oerhört traditionsbundna. I våra nybyggen testar vi inget nytt utan bygger bara med beprövad byggteknik och arkitektur.

Egen personal
En annan viktig anledning är, enligt Claes Göthman, att hyresgästerna har satsat pengar i sitt boende vilket gör att de engagerar sig mer i sitt boende. Och inte minst, den vardagliga skötseln med egen personal.
– Vi har dock vissa problem med olovlig andrahandsuthyrning som de andra fastighetsägarna i Järva, men de förekommer mest i innerstaden där vi har många ettor och tvåor.
Vad betyder medlemskapet i Fastighetsägare i Järva för SKB?
– Vi har gått med för att vi tror att vi tillsammans med de andra fastighetsägarna kan uträtta mer än vad vi var och en kan åstadkomma. Att sätta fokus på trygghet tror vi är helt rätt, svarar Claes Göthman.
– Helt och rent är viktiga utgångspunkter för att skapa trygghet och visar att fastighetsägaren bryr sig om de boendes vardagsmiljö. På så sätt börjar nog fler av de boende att också ta ett större ansvar för närmiljö, med mindre nedsmutsning och skadegörelse som följd.
– Om hela Järva utvecklas kommer det också SKB:s medlemmar till del, tror han.