Kamerabevakning

Kameraövervakning blir allt vanligare och kan i vissa fall vara ett välfungerande brottsförebyggande verktyg. Användning av övervakningskameror regleras enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer gärna mer information om kamerabevakning i och i anslutning till flerbostadshus i vägledningen som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram. Kamerabevakning – vägledning för behandling av personuppgifter, du hittar den på Fastighetsägarnas hemsida här