Gemensamma entreprenader

Ett av föreningens delmål handlar om att förbättra Järvas yttre miljö. För att göra det erbjuder vi medlemmarna ett flertal aktiviteter och entreprenader att delta i så som gemensam upphandling av entreprenad för städning i och kring medlemmarnas miljörum. Här är lite aktuell status för pågående upphandlingar.

Bevakningsentreprenad

Fastighetsägare i Järva har haft avstämning med medlemmarna inför möjligheten att förlänga bevakningsentreprenaden med SOB det sista optionsåret. Majoriteten vill förlänga vilket innebär att vi har skickat ut avtal om detta.

Parkeringsentreprenad

Apcoa har fått tillbaka ansvaret för parkeringsövervakningen efter ett överklagande av ny upphandling. De har haft ansvaret sedan i våras och vi har genomfört ett avstämningsmöte. Dialogen fungerar bra och vi kan följa upp tid och ekonomi på ett bättre sätt än tidigare och på så sätt få fram den statistik vi behöver.

Städning av miljörum

Belles städ/Järva återvinningsteam som städar och sorterar i medlemmarnas miljörum har haft det besvärligt under Corona-pandemin. Orsaken har både varit sjukdom inom organisationen och att fler boende är hemma på dagarna vilket ökar användandet av miljörummen. Nu är alla medarbetare på plats igen och ordningen är återställd.

Grovsophämtning

Vi har fått en ny kontaktperson avseende Rangsells grovsophämtning, se bifogad kontaktlista. De som hämtar grovsoporna är samma personer som arbetat med detta under hela entreprenaden och de känner till både oss och området väl. De hämtar stora mängder grovsopor sju dagar i veckan. Dessvärre dumpas avfall utanför miljöstugorna som inte hör dit som troligtvis både kommer från verksamheter och från boende i andra områden.