Belysning som brottsförebyggande åtgärd

En väl genomtänkt belysning påverkar uppfattningen av trygghet på ett positivt sätt. Dessutom kan energiåtgången minskas kraftigt vid val av rätt belysning och dess styrning.

BRÅ (Brottsförebygganderådet) har i en macrostudie kommit fram till slutsatsen att god och genomtänkt belysningsplanering som samspelar med platsens värde, funktion och utformning, förebygger en stor del olika brott, både dag- och kvällstid. Huvudtanken med en ny bättre belysning, är att det ska märkas att en omsorgsfull satsning har gjorts på platsen, i form av de estetiska/tekniska valen, och hur väl dessa beskriver, stöttar och gestaltar rummet. Både då det är mörkt och ljust på platsen. Eftersom många människor går hemifrån då det är mörkt och kommer hem från sina jobb då det är mörkt, stora delar av året, så är det helt avgörande för dessa människor hur deras område upplevs då det är mörkt.


Ladda ner pdf och läs mer om hur belysning kan ha en brottsförebyggande effekt i dokumentet Förbättrade belysningsanläggningar och olika styrsystem som brottsförebyggande åtgärder.