Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Linnea Eklöf, Sanna Berg och Jonathan Gustavsson-Berg från Fastighetsägare i Järva.

Mindre skräp ger ökad trygghet

Alla områden har utmaningarna med skräp. Skräp är kopplat till trygghet och trivsel på många sätt, bland annat upplevs en skräpig miljö som mer otrygg. Föreningarna i Järva och Hässelby-Vällingby har haft en gemensam workshop för arbeta fram en projektplan för hur vi kan samverka i våra områden för att minska skräpet. Det handlar om […]

Mindre skräp ger ökad trygghet Läs mer »