Jonathan Gustafsson Berg och Linnea Eklöf från Fastighetsägare i Järva granskar byggritningar inför nyproduktion i Kista.

Tänk trygghet i tidigt skede

Flera undersökningar visar att tryggheten är en viktig del när vi väljer var vi ska bo. Att ta in trygghetsperspektivet i ett tidigt skede vid nyproduktion ger både nöjdare hyresgäster och framtida besparingar då man undviker kostsamma anpassningar och ombyggnation i ett senare skede.

Tänk trygghet i tidigt skede Läs mer »