Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer Metodstöd till lokala aktörer

Metodstöd för brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet har tagit fram ett metodstöd för lokalt brottsförebyggande arbete.

Metodstöd för brottsförebyggande arbete Läs mer »