Trafikhinder

Påverkas du av fas 2 av de digitala bomlåsen i Järva?

Projektet med digitala bomlås i Järvaområdet fortsätter med att resterande av stadens ägda bommar får nya lås med start vecka 50. Målet är att ha samtliga lås utbytta i april 2021. Detta innebär en stor påverkan för såväl fastighetsägare som boende och entreprenader i alla bostadsområden inom stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, då de nya låsen kommer att förhindra trafik och transport på gång- och cykelvägar.

Här kan du ladda ner en teknisk beskrivning som enbart är för internt bruk, ej spridning.

Restriktiv dispens

Trafikkontoret vill via Projektgruppen förtydliga att beviljan av dispens för att åka på gång- och cykelvägar kommer att vara mycket restriktiv. Det är dispensavdelningen på Trafikkontoret som beslutar om dispens beviljas.
Mer information om och ansökningsblankett för dispens finns att hitta på Stockholms stads hemsida

Dispensansökan skickas till: dispens.tk@stockholm.se

Hur påverkas ni?

Fastighetsägare i Järva har gjort en inventering av färdtjänstens påverkan av låsbytet. Bedömningen är att majoriteten av Järvaområdet inte påverkas avseende denna fråga. I de fall där påverkan är stor har berörda fastighetsägare kontaktats.
Föreningen har däremot inte gjort någon bedömning vad gäller framkomlighet för tekniker, entreprenader och boende som flyttar, mm. Här finns anledning att se över hur dessa transporter fungerar idag och vilka alternativ som finns.

Information till boende

För att få en god förankring av projektet även bland boende och medborgare i området får ni gärna sprida denna poster (ladda ner som pdf) i trapphus och allmänna utrymmen.

Här kan du ladda ner en lite FAQ.

Kartunderlag för planerade byten

Nedan kan du ladda ner kartunderlag som pdf.