Det brottsförebyggande arbetet är långsiktigt och får aldrig släppas

Sedan 2014 har Ulf Malm arbetat som VD i fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Hässelby-Vällingby, nu har han ett nytt uppdrag när en ny förening i Göteborg ska bildas.

Under 1997-2011 arbetade Ulf med kartläggningar av brottslighet och otrygghet, med brottsförebyggande arbete och samverkan mellan fastighetsägare inledningsvis i Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Angereds centrum och Gamlestaden och andra områden i Göteborg. År 2006 blev han engagerad av Svenska Bostäder i Järvalyftet. Ulf var engagerad vid uppstarten av Fastighetsägare i Järva 2007, då i egenskap av säkerhetschef på Svenska Bostäder som var initiativtagare till föreningen tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm.

Ökad trygghet och minskad brottslighet

Ulf arbetade 2011-2013 med Helsingborgshems trygghetscertifiering. Vid slutfasen av uppdraget blev han tillfrågad om att bli VD för Fastighetsägare i Järva och Rågsveds Fastighetsägare som då var nystartad.
– Det var en spännande utmaning som jag utan tvekan tackade ja till, säger Ulf som tidigare arbetat med verksamheterna men inte lett dem.

Ulf Malm
2019 bytte Ulf Rågsveds Fastighetsägare mot Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, där han var med vid bildandet 2017 på uppdrag av Svenska Bostäder. – Det har varit åtta väldigt händelserika år där fokus har varit grunduppdraget; ökad trygghet och minskad brottslighet. Den röda tråden är Rutinaktivitetsteorin och Broken Windows-teorin. Det handlar i grund och botten om ordning och redan och en bra förvaltning där fastighetsägarna kan göra väldigt stor skillnad, menar Ulf.

Systematiken är A och O

Det kan tyckas vara enkla åtgärder som behövs, men det är långt ifrån enkelt att se dem förverkligas och systematiken är väldigt viktig menar Ulf. Han säger att man som fastighetsägare ofta tror att man redan kan och gör allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i sina fastigheter. – Men det är lätt att missa detaljer som kan få stora konsekvenser. Det räcker att köpa in en felaktig dörr som kommer att påverka tryggheten, säkerheten och förvaltningen negativt i många år framåt, säger Ulf. Det är dessutom väldigt oekonomiskt, även om den bristfälliga dörren kanske är billigare i inköp, tillägger han. Detaljer och systematik är a och o, det är långt ifrån alltid man ”kan bäst själv”, även om förvaltningarna arbetat med det i många år. En anledning är avsaknaden av byggregler och rutiner kring säkerheten i fastigheter, så som det till exempel finns när det gäller el- och brandsäkerhet. Det är därför trygghetsbesiktningar behövs.

Du vinner respekt genom att göra hemläxan

Även miljön utanför fastighetsgränsen är viktig för hyresgästernas trygghet och trivsel. Det innebär att en annan viktig del i det brottsförebyggande arbetet är samverkan med andra lokala aktörer, stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret och polis med flera. För att kunna ställa krav på andra behöver man göra sin egen hemläxa och genomföra rätt åtgärder som ger ett resultat, menar Ulf. – Du vinner respekt genom att göra vad du själv kan och visa att du menar allvar. Initiativet bör komma från fastighetsägaren och det handlar i grund och botten om att ha ett boendeperspektiv, säger Ulf. – Fastighetsägare bör arbeta utifrån brottsofferperspektivet i stället för gärningsmannaperspektivet. Förebilder finns inom trafiksäkerhetsarbetet, brandsäkerhetsarbetet, elsäkerhetsarbetet, barnsäkerhetsarbetet och alkoholpolitiken med regler för att förebygga olyckor och skador. Det har hänt otroligt mycket och det pågår just nu. Resultaten återstår att se, detta är en långsiktig resa som fastighetsägarna aldrig får släppa eftersom grunden handlar om förvaltning, menar Ulf. Samma sak gäller för de offentliga miljöerna, de får aldrig släppas när det gäller ordning, reda och städning, det är därför föreningen är så viktig, som en motor och kvalitetskontrollant både i medlemmarnas arbete och i samarbetet med andra, menar han.

Ett självfinansierat och långsiktigt arbete

Ulf tycker att arbetet i föreningarna har varit fantastiskt roligt med många som är otroligt engagerade och duktiga både hos medlemmarna, de kommunala förvaltningarna och polisen. Ulf tror starkt på den här samarbetsformen som är självfinansierad och långsiktig. Idén kommer ursprungligen från Göteborg med Fastighetsägare i Gamlestaden/BID Gamlestaden, som bildades 2001. Det här är inga projekt där finansieringen är tidsbegränsad oavsett om projektet initieras av stat, kommun eller privata aktörer. – Nästa uppdrag är att hjälpa till vid starten av ett partnerskap mellan fastighetsägare, kommunala bolag och förvaltningar samt polisen i Frölunda och Tynnered Göteborg på uppdrag av Bostads AB Poseidon, säger Ulf, som efter 16 år är tillbaka i Göteborg.  

Text: Katarina Magnusson