Vårens första trygghetsvandring

Igår genomförde vi vårens första trygghetsvandring i Rinkeby i samverkan med Stockholms stad – Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och Polismyndigheten.

Förutom föreningen deltog Svenska Bostäder, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och polisen. Vi var överens om att området generellt upplevdes väldigt välskött och städat och att gårdarna är fina och trevliga. Stort plus för lite skräp i stadsmiljön och på gårdarna!

Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.