Ett riktigt skräpmöte

I fredags hade vi ett ”skräpmöte” där vi diskuterade problematiken kring nedskräpning i Järva. Under en miniworkshop gick vi bland annat igenom vilka aktörer som på något sätt är involverade i arbetet med renhållning i Järva. Men även vad våra medlemmar kan göra, förutom det de redan gör, för att ytterligare bidra till ett renare område.
Ett helt och rent område upplevs som ett tryggare och trivsammare område.