Gemensamma upphandlingar och delade erfarenheter

– Två goda anledningar att vara med i Fastighetsägare i Järva.

Bostadsrättsföreningen Pargas ligger i Akalla, ett naturskönt område med Järvafältets naturreservat runt knuten. Herbert Silbermann bor i en av fastigheterna och är engagerad i styrelsen för bostadsrättsföreningen. Föreningen är medlem i Fastighetsägare i Järva, vilket han tycker är till stor nytta.

Herbert Silbermann bor i Brf Pargas och är engagerad i styrelsen för bostadsrättsföreningen.
Herbert Silbermann

Initialt uppmärksammades styrelsen på Fastighetsägare i Järvas verksamhet genom föreningens initiativ till en samordnad upphandling av trygghetsväktare. Upphandlingen omfattar ronderingar av de anslutna fastighetsägarnas fastigheter, men även brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser inom närliggande områden i stadsdelen.

Just kombinationen av interna och externa trygghetsbefrämjande insatser bedömdes som särskilt positiva av styrelsen för brf Pargas, säger Herbert.

Att man genom medlemskapet i Fastighetsägare i Järva kommer in i en krets av fastighetsägare med ett gemensamt intresse för stadsdelen är ett plus menar Herbert. Genom att göra upphandlingar gemensamt med andra fastighetsägare och därmed bli en större och mer intressant kund är ytterligare ett plus.

– Vi får en större möjlighet att påverka leverantören när vi gör det tillsammans genom fastighetsägarföreningen, säger han.

Förutom upphandlingen av trygghetsväktare är Brf Pargas även med i det gemensamma avtalet som avser att ta hand om grovavfall i miljöstugor.

Fastighetsägarföreningens kompetens bidrar även till att upphandlingar och avtal blir mer professionella. Dessutom finns också resurser att bevaka entreprenader och upptäcka brister eller till och med oegentligheter hos leverantören, något som vi som liten bostadsrättsförening kanske inte alltid har resurser till, tillägger han.

Herbert menar att genom deltagandet i upphandlingen av trygghetsväktare bidrar bostadsrättsföreningen till tryggheten inte enbart i dess fastigheter utan även i stadsdelen. Tryggheten i båda dessa perspektiv är viktig för föreningens medlemmar. Brf Pargas har låsta portar som öppnas med låsbrickor, vilket lett till att bostadsrättsföreningen haft väldigt få inbrott. I källarna har man stående belysning vid utgångarna så att det alltid finns ledljus. Föreningen har även kameror i garaget och miljörummet.

Ytterligare en fördel med att vara med i fastighetsägarföreningen är att man kan få input av erfarenhet från fastighetsägarkollektivet, säger Herbert.

Den information som fastighetsägarföreningen delar med sig av kring trygghetsfrågor och brottslighet tycker Herbert är intressant och menar att det är bra att det finns en aktör som arbetar med stadsdelen i dessa frågor.

Pargas har tidigare gjort en trygghetsbesiktning och även varit med på en trygghetsvandring.

– Där fick vi nedslag på några småsaker med avseende buskar i ytterdelen av vårt område där vi inte hade varit så uppmärksamma, berättar han.

En intressant fråga som jag skulle önska att fastighetsägarförenigen tog upp är hur de krav som en hållbar utveckling innebär kan implementeras i upphandlingar. Det är ett svårt och komplext område men viktigt. Det ekologiska perspektivet är ju en självklar del i dag och det ekonomiska perspektivet finns självklart alltid med. Genom implementering av den sociala dimensionen i hållbar utveckling skulle man kunna skapa möjlighet att undvika att anlita icke seriösa entreprenörer. Detta skulle vara en viktig insats mot brottsligheten, avslutar Herbert.

Bostadsrättsföreningen Pargas ligger i Akalla, ett naturskönt område med Järvafältets naturreservat runt knuten.

Bostadsrättsföreningen Pargas består av 233 lägenheter i fyra fastigheter, här finns även en förskola och några få kommersiella lokaler bland annat en restaurang och ett litet tryckeri. Området planerades och byggdes av John Mattson och ombildades 1978 till en HSB bostadsrättsförening.

Text och foto: Katarina Magnusson