Trygghetsvandringar i Rinkeby och Husby

En trygghetsvandring kan användas som underlag för brottsförebyggande åtgärder och ger en mycket bra bild av vad som som behöver åtgärdas och förbättras i ett område. Att snabbt åtgärda trasiga lampor och skadegörelse ökar dessutom både den upplevda tryggheten och minskar risken för brott.

Trygghetsvandring i RinkebyI samarbete med stadsdelsförvaltningen genomför Fastighetsägare i Järva regelbundet trygghetsvandringar tillsammans med våra medlemmar, Trafikkontoret, Polisen och andra intressenter. Trygghetsvandringarna resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Nyligen har vi genomfört trygghetsvandringar i Rinkeby och Husby.