Färre inbrott med trygghetsbesiktning

Runt Järvafältet i nordvästra Stockholm har bostadsinbrotten minskat markant de senaste tio åren. En viktig förklaring är de trygghetsbesiktningar av husen som föreningen Fastighetsägare i Järva utför.

Förvaltarforum september 2019

Bostadsområdena runt Järvafältet var tidigare ett av landets mest inbrottsdrabbade. På tio år har antalet anmälda inbrott sjunkit från tre om dagen till ett i veckan, vilket är mindre än vissa områden i Stockholms innerstad.

Föreningen Fastighetsägare i Järva har arbetat i över tio år med samverkan mellan fastighetsägare och åtgärder i den fysiska miljön för att öka trivsel och trygghet. Alla större fastighetsägare, privata som allmännyttiga, och flera bostadsrättsföreningar är medlemmar i föreningen.

Ingen tjänar på att grannfastigheten upplevs som otrygg, det spiller över på andra. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans, säger Ulf Malm.

Läs hela artikeln i Förvaltarforum (2019-09-04)