Lokal arbetskraftsrekrytering, samlat material

För några veckor sedan hade vi tillsammans med Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby – Vällingby Fastighetsägare samt Fastighetsägarna Stockholm ett seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering.

Syftet med seminariet var att hitta sätt att komma till rätta med den kompetensbrist som fastighetsbranschen lider av och som kommer att växa. Det råder också en konkurrenssituation bolagen emellan om den personal som finns, vilket kan ni läsa mer om i Fastighetstidningen som intervjuade två av våra talare. Branschen kommer att behöva ca 11.000 nya anställda inom loppet av 10 år och inflödet av nya medarbetare är för lågt. Där  Detta i kombination att vi har stora utmaningar att få in nyanlända i jobb gör att vi behöver hitta nya vägar för att jobba med att matcha arbetslösa in i branschen. 

Här är talarnas material:

  1. Ylva Disheden Länsstyrelsen Prognosen för nuläget och 10 år framåt – hur ser det ut?
  2. Mona Finnström Fastigo Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget
  3. Katarina Bexar Efas (Extern Arbetsgivarsamverkan) Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017
  4. Kristin Printz HSB HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  5. Dilek Ipek AF HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  6. Sarah Pettersson hur Stena arbetar och vilka vinster det finns med att ta socialt ansvar som privat aktör.

Stena Fastigheter har tagit ett initiativ och för en diskussion med arbetsmarknadsförvaltningen kring ett matchningsprogram för fastighetsvärdar/skötare. Utbildningen är tänkt att bli ca 40 veckor där teori varvas med praktik på en arbetsplats. För att utbildningen ska bli av krävs ca 30 elever som ska erbjudas praktik och handledning. Förhoppningen är förstås att eleverna ska erbjudas en anställning efter genomgången kurs men det finns förstås inget krav. Stena vill gärna ha med fler fastighetsbolag i denna satsning, så den som är intresserad av ett samarbete kan prata med Sarah Pettersson som är relationsförvaltare på bolaget. Här är lite mer info om upplägget: upplägget kan du läsa Stena Farsta Skärholmen utbildning anställning v2