Brottsplatskartor 2016

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik har Fastighetsägare i Järva tagit fram brottsplatskartor för 2016 för de olika stadsdelarna i Järva. Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av brottsplatskartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.

Brottsplatskarta Hjulsta 2016

Brottsplatskarta Tensta 2016

Brottsplatskarta Rinkeby 2016

Brottsplatskarta Akalla 2016

Brottsplatskarta Husby 2016

Brottsplatskarta Kista bostadsområde 2016