Trygghetsvandring i Rinkeby den 10 maj

Den 10 maj genomfördes en trygghetsvandring i Rinkeby. Vandringen gick igenom delar av D Carnegies bestånd i området samt stadsdelens gång- och cykelvägar. Under vandringen kunde vi konstatera att det dessvärre var ganska skräpigt på sina håll. Förmodligen berodde detta på att stadsdelen precis hade bytt entreprenör för tömning av papperskorgar.

Bilden nedan visar den avslutande diskussionen.