Brottsplatskartor 2015

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik har Fastighetsägare i Järva tagit fram brottsplatskartor för 2015 för de olika stadsdelarna i Järva. Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av brottsplatskartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.

Brottsplatskarta Akalla 2015

Brottsplatskarta Husby 2015

Brottsplatskarta Kista 2015

Brottsplatskarta Rinkeby 2015

Brottsplatskarta Tensta 2015

Brottsplatskarta Hjulsta 2015