Samråd Nystadsparken

Den 18 mars kl 18 kommer Trafikkontoret att hålla ett samråd gällande upprustningen av Nystadsparken i Akalla. Samling vid plaskdammen.

Under våren 2015 börjar Nystadsparken att rustas upp med lekplats och plaskdamm. Parken ligger i Akalla inte långt från Sibeliusgången och kringliggande vägarna Borgågatan, Kotkagagatan och Nystadsgatan. Under 2016 är parken tänkt att vara färdig. I november, december 2014 tog Trafikkontoret in synpunkter och har nu ett programförslag för parken.

Om du vill ta del av förslaget och lämna synpunkter kom på samråd ute på plats onsdag den 18 Mars kl 18.00 vid plaskdammen.