Upprustning av Skårbygränd

Skårbygränd i Rinkeby är en eftersatt plats idag. Aktörerna runtomkring vill arbeta med ett helt nytt grepp kring platsen där det finns problem av varierade slag som påverkar tryggheten negativt. Därför har planerna på att rita om Skårbygränd varit i rullning sedan i höstas, för att göra det till en trygg och trivsam plats.

Samma sak genomfördes för Rinkebyplan under hösten 2014, detta för att skapa en sammanhängande och funktionell stadsdel. Trafikkontoret har nu tagit taktpinnen och kommer att plantera nya träd, arbeta med belysning på platsen, samt införskaffa nya möbler och annan utrustning för att göra Skårbygränd trevligare och mer tillgängligt för alla.

Här finns illustrationsplanen; Skårbygränd under upprustning