Inventering av Nystadsparken i Akalla

Trafikkontoret planerar att rusta Nystadsparken och dess lekplats i Akalla. Därför bjuder de in till en träff/gåtur i parken för alla som bor intill eller brukar vistas där. Vandringen är den 26/11 klockan 18.00, vid plaskdammen. Det är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet med upprustningen att få in synpunkter på lekplatsen och parken. Så du som känner att du berörs som t.ex. fastighetsägare, förvaltare, boende eller näringsidkare i närheten – hjärtligt välkommen!