Bostadsinbrott i Järva

Bostadsinbrott är en kränkning av den personliga integriteten. Alla medlemmar i ett utsatt hushåll är att betrakta som brottsoffer. Därför är det av avgörande betydelse för trygghet och trivsel i ett område att mängden bostadsinbrott är så låg som möjligt.

Rutinaktivitetsteorin är en förklaringsmodell för hur brott uppstår. Teorin innehåller på tre olika komponenter som är beroende av varandra för att ett brott skall uppstå; 1. Motiverad gärningsman, 2. Tillgängligt brottsoffer/objekt, 3. Frånvaro av kapabla väktare (”social kontroll”).

En fastighetsägare har mycket goda möjligheter att påverka punkten 2. Det finns en rad åtgärder som är relativt enkla och kostnadseffektiva för att skapa trygghet och trivsel i fastighet. Belysning är viktigt, den boende vill veta vem som rör sig i och runt fastigheten. Och för att känna sig trygg i sin närmiljö bör det finnas god belysning, i och utanför fastigheten. För att förebygga bostadsinbrott rekommenderar Fastighetsägare i Järva särskilt säkerhetsdörrar och värdeskåp i alla lägenheter. Fastigheten bör dessutom underhållas kontinuerligt med städning, målning och klottersanering vilket är en del av Broken Windows teorin. Broken Windows handlar om att man skall se till att t.ex. byta en krossad fönsterruta så snart som möjligt för att upprätthålla en ordning. Det fungerar likadant med klottersanering och annat underhåll.

Fastighetsägare i Järva genomför trygghetsbesiktningar i våra medlemmars bostadsbestånd under 2014. Resultatet av detta arbete kommer, efter att de föreslagna åtgärderna genomförts, leda till minskad utsatthet för brott i våra stadsdelar.