Lunchseminarium om vägglöss

Tisdagen den 10 december anordnade Fastighetsägare i Järva ett uppskattat seminarium om vägglöss. Anticimex fanns på plats och berättade bland annat om nya bekämpningsmetoder som minskar olägenheten för boende vars lägenhet undergår sanering. Genom att värmebehandla bohaget på plats i lägenheten i drygt 50 grader dör lössen. Detta kombineras med en traditionell behandling bakom lister och liknande.

Se bifogade filer nedan:

 

Minnesanteckningar lunchseminarium vägglöss

Powerpointpresentation Anticimex

Handlingsplan vägglus