Fortsatt arbete mot skadedjur

Efter skadedjursseminariet som hölls den 21 oktober, fastslogs det att det fanns ett behov av en råttsanering i Järva. Fastighetsägare i Järva kommunicerade ut ett förslag på en handlingsplan med fyra olika faser till medlemmarna. Den godkändes snabbt av alla, och därefter sattes det praktiska arbetet igång.

Anticimex och kommunens skadedjursgrupp har tillsammans med fastighetsägare och förvaltare nu utfört Fas 1i handlingsplanen, d.v.s. inspektion och ”pudring” av råttbon. Det här genomförs med fördel då löven fallit från träd och buskage, men innan snön faller. Detta är nu åtgärdat, och Fas 2 har inletts. Fas 2 innebär att man sätter ut fällor, s.k. bekämpningsstationer, vilket också bör genomföras innan snön har fallit. Efter årsskiftet inleds fas 3, då man kommer att placera ut s.k. Wisetraps, en sorts giljotiner, i avloppssystemen för att undvika att råttorna kommer in i fastigheten den vägen. Fas 4 innebär att Anticimex utbildar ambassadörer som får arbeta med muntlig information till hyresgästerna och berättar hur man kan förebygga förekomst av råttor.