Förebyggande av råttor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med Stockholms stads skadedjursenhet och Anticimex påbörjat ett arbete för att förebygga råttor i södra Järva. Markmiljöerna i södra Järva kommer att inventeras utifrån råttproblematiken och åtgärder kommer att sättas in. I ett första skede rör det sig om pudring av råttbon och utplacering av betongstationer med råttgift. Uppslutningen bland föreningens medlemmar är stor.