Fastighetsägare i Järva lanserar en ny hemsida

Hemsidan kommer att fungera som föreningens primära källa för informationsspridning.
Våra medlemmar har möjlighet att logga in på en intern del där information om våra olika projekt och verksamheter finns tillgänglig. I samband med hemsidans lansering  byter vi även domännamn till www.jarvafast.se för vår hemsida och till fornamn.efternamn@jarvafast.se på våra mailadresser. Våra gamla mailadresser kommer fortfarande att fungera.

Medlemssidan på hemsidan innehåller information som är kopplad till de entreprenader som bedrivs inom föreningens regi samt  andra projekt. Eftersom hemsidan kommer att fungera som en viktig informationskanal så uppmuntrar vi våra medlemmar att regelbundet besöka hemsidan samt skaffa inloggningsuppgifter till den interna delen.

Medlemmar kan kontakta Henrik Larsson för att få tillgång till inloggningsuppgifter.