Långtidsuppställda fordon

Fastighetsägare i Järva har tecknat ett avtal med Trafikkontoret som säkerställer att processen från anmälan av trolig skrotbil till bortforsling tidsmässigt kraftigt reduceras.

Developed by Bob Reklambyrå AB