Fastighetsgränser

En viktig grund för samarbete mellan fastighetsägare är att veta hur gränserna mellan fastigheter är dragna. Gränsdragningen mellan olika fastighetsägare har på flera håll varit oklar varför den nu kartlagts.

Genom att identifiera och konstatera var fastighetsgränser är dragna är det lättare att förmå fastighetsägare att ta ansvar för sina ytor. Det är även en grund för att öka samarbetet mellan olika fastighetsägare. I vissa sammanhang är gränserna inte särskilt praktiskt dragna när det gäller exempelvis skötsel. Fastighetsägare i Järva har bland annat hjälpt till att skapa mer praktiska gränsdragningar för skötsel av gröna ytor på en innergård i Akalla.