Fastighetsägarkartor

Genom att identifiera och konstatera var fastighetsgränser är dragna är det lättare att förmå fastighetsägare att ta ansvar för sina ytor. Det är även en grund för att öka samarbetet mellan olika fastighetsägare. I vissa sammanhang är gränserna inte särskilt praktiskt dragna när det gäller exempelvis skötsel och föreningen jobbar kontinuerligt med att uppdatera fastighetsägarkartor. Fastighetsägare i Järva har bland annat hjälpt till att skapa mer praktiska gränsdragningar för skötsel av gröna ytor på en innergård i Akalla.

Här kan du ladda ner fastsighetsägarkartor som pdf: