Publika presentationer

Som ett led i att sprida kunskapen om föreningen och lyfta fokus på Järva och det positiva arbete som sker deltar föreningen på föreläsningar och konferenser.

Developed by Bob Reklambyrå AB